background img
Haz 3, 2018
71 Views

Halil İnalcık – Rönesans Avrupası Kitabını İndir

Written by

 Rönesans tarihini Batı dillerinden çevrilmiş kaynaklardan okuyanlar, konuyu sanki tümüyle Batı ve Orta Avrupa’da, bu bölgenin iç dinamikleriyle başlayıp bitmiş bir süreç olarak idrak eder. Oysa Halil İnalcık’ın Ankara Üniversitesi’nde yıllarca okuttuğu, “Rönesans Tarihi” derslerini izleyenler, Osmanlı Türklerinin de bu sürecin ayrılmaz bir parçası olduğunu gözlemlemişlerdir.Rönesans Avrupası, işte bu dersin notlarının, elden geçirilip kitaplaştırılmasıyla ortaya çıkmış bir eser. Rönesans ve Reform süreçlerinde, Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa tarihini nasıl etkilediğini vurgulamasıyla, benzerlerinden oldukça değişik bir çalışma. Bir yandan Bizans’tan Avrupa ülkelerine sığınma ederek hümanizmin önünü açan bilim insanlarının öykülerini gerçeklik tabanına oturturken, bir yandan da Osmanlıların politik dengeler üzerinden, bu süreçte direk ve nasıl ehemmiyetli bir hisse sahibi olduğunu gözler önüne seriyor. Bu çalışma Osmanlıların, bundan sonra yazılacak Avrupa tarihlerinde “karşı taraf” değil, taraflardan biri olarak bulunması gerektiğini belirterek, genç kuşak tarihçilerin ufkunu açmak savında.Çalışmanın ikinci bölümü, Türkiye’nin Batı Medeniyetiyle Özdeşleşme Süreci ise, Rönesans’ın ve hümanizmin Osmanlı-Türk tarihindeki yansımalarına odaklanıyor:Fatih Sultan Mehmed’in İtalya ve hümanizm liderleriyle yakın ilişkisi, bu aitin II. Bayezid ile zayıflayışı, Batılılaşmanın Osmanlı İmparatorluğu’nda topçuluk ve denizcilik gibi pratik alanlarda süregelişi, Lâle Devri ile Batı üstünlüğünün kabul edilişi, Tanzimat ile hukuk ve idarede kuvvetli bir Batılılaşma sürecinin başlayışı ve nihayet Atatürk devrimleriyle tam Batılılaşma hedefinin millî bir kültür dönüşümü haline gelişi…Halil İnalcık bu yapıtında, Batılılaşma hareketinin yakın tarihimizdeki gelişim sürecini, bilinen sosyologların analizleriyle de değerlendirerek son gelişmelere ışık tutmaya çalışıyor. Bu süreçte Cumhuriyet tarihinde yaşanan çalkantılara değiniyor ve Suat Sinanoğlu’nun müdafaa ettiği, Türk hümanizm hareketinin tam Batılılaşmanın ön şartı olduğu görüşünü de detaylı biçimde ele alıyor.

Halil İnalcık – Rönesans Avrupası Kitabını İndir

Article Categories:
Akademik Kitaplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir