Gösteriş – Carol Dyhouse Kitabını İndir

tarafından
47
Gösteriş – Carol Dyhouse Kitabını İndir

Gösteriş – Carol Dyhouse Kitabını İndir Kitabının Açıklaması:

Erkek egemen bir toplumda yaşadığımızı kimse inkar edemez. Fakat bu kadar kadınların geri planda kalmasının sebebi nedir? Bu ve benzeri bir çok soruya tarihi kaynaklarla cevap veren yazarımız aynı zamanda kadınlar için alternatif bir modern 20. yüzyıl çiziyor. Kadını sadece metalaştırarak sadece eni üzerinden prim yapan bir varlık olarak algılamanın ötesinde gerçek kadının kimliğini bizlere sergiliyor. “Gösteriş” adlı roman bizlere kadınlar hakkında ciddi anlamda çok şey öğretecek.

 

Gösteriş Hakkında

“Görünmeyen kadını görünür kılma çabası” ya da Gerda Lerner’ in ifadesiyle “Kadınların tarih öncesinden kadın tarihine geçiş” aşaması… İyi kötü bir erkek tarihi yazılmış olmasına da, kadının tarihi hâlâ emekleme safhasında. Her zaman “meçhul askerden daha meçhul birisi vardır: meçhul askerin karısı”.

Britanyalı sosyal tarihçi Carol Dyhouse çalışmalarını özellikle toplumsal cinsiyet alanında yoğunlaştıran önemli bir araştırmacı. Dyhouse, Gösteriş başlıklı bu kitabında dikkatini kadınlığın, kadın bedeninin kamusal alanda sergilenmesine çeviriyor. Bazen biraz öncesine, bazen biraz sonrasına atıfta bulunsa da objektifini 20.yüzyıla, tüketim çağı kültürüne odaklayarak kadın kimliğinin tarihsel gelişiminin incelenmesine katkıda bulunuyor. Bunu yaparken klasik tarihçinin pek de gönül indirmeyeceği kaynaklara yöneliyor Dyhouse: Alışılagelmiş literatürü değerlendirmenin yanında, tekstil müzelerine dalıyor, dönemin moda dergilerini karıştırıyor, Hollywood filmlerinde iz sürüyor, öne çıkan kimi isimlerin hayat hikâyelerini merak ediyor, parfüm adlarındaki sembolleri anlamlandırıyor…

Bir yanıyla kadın vurgulu alternatif bir 20.yüzyıl tarihi sunuyor bize; öte yandan, şu kışkırtıcı soruyu da gündeme getiriyor: “Gösteriş” kadınların ataerkil düzene sakince boyun eğmesi midir, yoksa tam tersine bu düzeni kendi silahıyla vurarak erkek egemen sisteme bir meydan okuması mıdır?

 

Gösteriş – Carol Dyhouse Kitabını İndir Kitabını İndir