background img
Haz 1, 2018
92 Views

Friedrıch Williams – Ege Medeniyetleri Tarihi Kitabını İndir

Written by

Friedrıch Williams – Ege Medeniyetleri Tarihi :Girit Adası, Yunanistan, Makedonya, Trakya, Batı Anadolu ve Ege Adalarında yaşayan toplulukların alana getirdiği medeniyettir.Girit MedeniyetiEge ve Yunan Medeniyeti´nin ilk ortaya çıktığı yer Girit Adası´dır. Bu uygarlık, buradan diğer adalara, Mora ve Yunanistan´a dağılmıştır. En ehemmiyetli yapıtları Knossos Sarayı´dır.Miken (Akalar) MedeniyetiAnadolu´dan M.Ö. 2000´de Yunanistan´a gelen Akalar tarafından heyetmiştir. Şehir devletleri halinde yaşamışlardır. En ehemmiyetli şehirleri Miken´dir. Bu yüzden Miken Medeniyeti diye anılır.Akaların politik tarihinin en ehemmiyetli olayı Truva Savaşları´dır. Boğazların egemenliği için Mikenlilerle Truvalılar arasında yapılmıştır. Truva Savaşları tarihte ilk kez boğazlar meselenini ortaya çıkarmıştır. Homeros´un İlyada isimli yapıtında bu savaşlar anlatılır. Ehemmiyetli mimari yapıtları Miken ve Tirins Şatoları´dır. Miken Muasırlığı, Dorlar tarafından yıkılmıştır.Yunan MedeniyetiAkalar´a son veren Dorlar tarafından kurulan bir medeniyettir. Yunan Medeniyeti, kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde tesirli olmuştur. Polis isimi verilen şehir devletleri kurmuşlardır. Ehemmiyetli şehir devletleri Atina, Sparta ve Korint´dir.Yunan şehir devletleri, güç olarak birbirlerine eşit olduklarından, birbirlerine karşı üstünlük sağlayamamışlardır. Bu yüzden Yunanistan´da İlkçağ´da ulusal bütünlük sağlanamamıştır. Yalnızca ülkelerini ele geçirmeye çalışan Persler´e karşı birlik sağlamışlar ve Peleponnes Savaşlarında Persler´i mağlubiyete uğratmışlardır.Yunanistan´da halk; asiller, tüccarlar, köylüler ve köleler olmak üzere sınıflara ayrılmıştı. Bu sınıf farkları. sınıflar arası çekişme ve mücadeleyi doğurmuştur.

Friedrıch Williams – Ege Medeniyetleri Tarihi Kitabını İndir

Article Categories:
Akademik Kitaplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir