Fizikçiler ve Mühendisler için Mekanik Kitabını İndir

tarafından
36
Fizikçiler ve Mühendisler için Mekanik Kitabını İndir

Fizikçiler ve Mühendisler için Mekanik Kitabının Açıklaması:

Fizikçiler ve Mühendisler için Mekanik

Bu kitapta, klasik-modern ayrımı yapılmaksızın, mekaniğin bir bütünlük içinde sunulması amaçlanmıştır. Günümüzde lise çağında gittikçe daha çok verilmeye başlanmış olan birçok modern bilgi, en temel kavramlarla bir araya getirilip aktarılmaktadır. Üniversite birinci veya ikinci sınıflarda okutulmak üzere hazırlanmış olan bu kitabı izleyebilmek için lise düzeyinde bir matematik bilgisi yeterlidir. Vektör kavramı yoğun bir şekilde kullanılmakta olduğundan, kitabın hemen başlangıcında vektörlerin tanımına yer verilmektedir.

Kitap, hem mühendislik dalları öğrencilerine hem de salt fizik öğrenimi yapacak öğrencilere göre düzenlenmiştir. Örneğin Bölüm 5’de Düzlemde Hareket’i incelerken, eğik atış, Galile dönüşümleri ve Lorentz dönüşümleri bir arada işlenmektedir. Daha sonra Bölüm 10’da, en basit tek boyutlu esnek çarpışmalardan yüksek hızlardaki esnek olmayan çarpışmalara kadar tüm çarpışma türleri incelenmektedir. Enerji türleri ile ilgili olarak kinetik, potansiyel ve eşik enerjisi ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.