Eyyubi Kitabını İndir

tarafından
43
Eyyubi Kitabını İndir

Eyyubi Kitabının Açıklaması:

Eyyubi

İmâm Birgivî Hazretlerinin Nahiv İlmine Dâir Yazmış Olduğu, Osmanlı Medreselerinde Ders Kitabı Olarak Okutulan Ve Halk Arasında İzhâr İsmi İle Meşhur Olan Netâicü’L-Efkâr Adlı Kitabına Hacı Abdullah Bin Sâlih El-Eyyûbî Tarafından Yazılmış Olan En Meşhur Şerhtir. İzhâr Kitabının Uzun, Zor Ve Anlaşılmayan İbârelerini Şerh Ederek Kolayca Anlaşılır Hâle Getirmiştir. Ayrıca Kitabın Hâmişinde Yine İzhâr’In Diğer Bir Şerhi Olan Fethu’L-Esrâr Kitabı Yer Almaktadır. İzhâr Kitabını Okuyan Ve Okutanlar İçin Mühim Bir Yardımcı Eserdir.