background img
Haz 6, 2018
127 Views

Evrim Teorisi Son Kitabını İndir

Written by

 PEvrim Kuramı bilimselliğin kriterlerini karşılamakta mıdır? Platon’un, Aristoteles’in, Leibniz’in, Hume’un, Kant’ın, Popper’ın, Kuhn’un felsefeleriyle bu kuramın nasıl bir irtibatı vardır? Evrim Kuramı’nin felsefî ve teolojik neticeleri nelerdir? İslamiyet’in, Hıristiyanlığın ve Yahudiliğin teolojileri ger- çekten de Evrim Kuramı’nin reddedilmesini gerektiriyor mu? Yaradan’nın var olup olmadığı problemiyle Evrim Kuramı’nin nasıl bir ilişkisi bulunmaktadır? Yaradan’nın varlığını rasyonel olarak temellendirmeye çalışan tasarım kanıtına, Evrim Kuramı tehdit oluşturmakta mıdır? Evren, tabiat yasaları, üniversal tüm olu- şumlar, bütün canlılar ve biz kazara mi oluştuk, yoksa şuurla ve kudretle oluşturulmuş bir tasarımın ürünleri miyiz? Bunlar ve bunlar gibi daha pek çok suale bu kitapta cevaplamaya çalışıldı.

Evrim Teorisi Son Kitabını İndir

Article Categories:
Bilimsel Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir