Esnek Üretim-Esnek Çalışma ve Endüstri İlişkilerine Etkileri Kitabını İndir

tarafından
47
Esnek Üretim-Esnek Çalışma ve Endüstri İlişkilerine Etkileri Kitabını İndir

Esnek Üretim-Esnek Çalışma ve Endüstri İlişkilerine Etkileri Kitabının Açıklaması:

Esnek Üretim-Esnek Çalışma ve Endüstri İlişkilerine Etkileri

Bu nedenle Fordizm ve esnek üretim dönemlerinde endüstri ilişkileri incelenirken, endüstri ilişkilerinin öğeleri/bileşenleri olarak sadece emek süreci organizasyonu/örgütlenmesi, emek süreci kontrolü/denetimi, emek piyasası, sendikalar ve toplu iş sözleşmesi düzenini ele alacağız ve her iki dönemi esas olarak bu öğeler açısından kıyaslayarak esnek üretimin emek sürecinin organizasyonu, kontrolü ve endüstri ilişkileri üzerinde yarattığı etkileri incelemeye çalışacağız.