Esir Şehir Üçlemesi – Kemal Tahir Kitabını İndir

tarafından
49
Esir Şehir Üçlemesi – Kemal Tahir Kitabını İndir

Esir Şehir Üçlemesi – Kemal Tahir Kitabını İndir Kitabının Açıklaması:

 

Esir Şehir Üçlemesi Seri Sıralaması

  1. 1 Esir Şehrin İnsanları
  2. 2 Esir Şehir Mahpusu
  3. 3 Yol Ayrımı

 

Kemal Tahir Cumhuriyet dönemi öncesinden günümüze kadar eserleri gelmiş ve geçerliliğini harfiyen koruyan nadir kaynaklardandır. Üç kitaptan oluşan serinin ilk kitabında ana konuyu anlıyoruz ve sonrasında bizlere yön vere karakter olan Kemal Bey’in peşi sıra Cumhuriyet ve 2. dünya savaşı öncesi başladığımız macera sonrasına kadar bizleri sürüklemektedir. Edebiyatımızın çok değerli isimlerinden olan bu yazarımızın kitapları mutlaka okunması gerekenler içerisinde ilk sıralarda yer almaktadır. Şimdi Esir Şehir üçlemesini e kitap olarak indirip inceleyebilirsiniz.

Esir Şehir Serisi Hakkında

ESİR ŞEHRİN İNSANLARI

Kemal Tahir’in Mütareke dönemi aydınlarını anlattığı “Esir Şehir” üçlemesinin ilk kitabı olan Esir Şehrin İnsanları’nda Birinci Dünya Savaşı sırasında İstanbul’daki sivil aydınların durumu ele alınır. İmparatorluk ordularının yenilgiyi kabullenip silahlarını teslim ettikleri bir dönemde aydınlar en umutsuz koşullar altında savaşı üstleneceklerdir.

 

ESİR ŞEHRİN MAHPUSU

Esir Şehir Üçlemesi’nin ikinci cildi ‘Esir Şehrin Mahpusu’nda, Kâmil Bey hapistedir; kendisiyle, ailesiyle ve ait olduğu Osmanlı aristokrasisiyle derin bir hesaplaşmaya girişir. Çürümüş, işbirlikçi aileler, Anadolu’da gitgide güçlenen Kuvayı Milliye direnişi ve hapiste, korkunç bir dram içinde, yapayalnız, kendisini Kurtuluş Mücadelesi’yle yeniden yaratmaya karar veren Kâmil Bey… “Romancının, romanını yazacağı toplumu, o toplumun insanlarını ‘tarihsel gelişimi içerisinde inceleyip, meydana vuracağı özelliklerden, bugünün ve geleceğin zorluklarının çarelerine sağlam dayanaklar bulmak’ zorunda olduğunu; bunun için hazır kaynaklar yoksa, bu roman dışı incelemelerin de romancı tarafından yapılması gerektiğini, bunsuz bir roman yazılamayacağını, romancı olunamayacağını da ilk vurgulayan Kemal Tahir olmuştur.”

– Mehmet H. Doğan

 

YOL AYRIMI

Esir Şehir Üçlemesi’nin üçüncü cildi Yol Ayrımı’nda Kamil Bey Anadolu’da serbesttir artık … Türkiye’yi kuşatan bir “serbest”lik rüzgarı esmeye başlar zamanla. Bu serbestlik, değişen ya da değişmiş gibi görünen insanların maskelerini birer birer düşürürken, İstanbul’da hayat giderek zorlaşır. Kamil Bey, yıllardır özlemini duyduğu biricik kızı Ayşe’ye kavuşmaya çalışırken, Kurtuluş Savaşı’nda yüz binlerce insanın kanıyla kurtulan vatan, artık demokrasi mücadelesi vermektedir. Serbest Fırka’nın kuruluşu, Darülfünun’da meydana gelen ayaklanmalar, İstanbul sokakları ve tarihin derinliğinde kalan ayrıntılar… “Yol Ayrımı”, savaştan zaferle çıkmış bir milletin demokrasi yolunda attığı bebek adımlarının izdüşümlerini aktarıyor okura.

“Türkiye’yi, Türkleri sahiden tanımak isteyen yerli yabancı herkes Kemal Tahir’i okumak,
anlamak zorundadır.”

 

Esir Şehir Üçlemesi – Kemal Tahir Kitabını İndir Kitabını İndir