background img
Haz 30, 2018
77 Views

Emin Çölaşan – 24 Ocak: Bir Dönemin Perde Arkası Kitabını İndir

Written by

Emin Çölaşan – 24 Ocak: Bir Dönemin Perde Arkası Kitabının Özeti

Türkiye, bir “24 Ocak dönemi” yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Açmazda bulunan ve gelmiş geçmiş hükümetlerin ihmalleri ve bazı dış gelişmeler nedeniyle felç olan Türk ekonomisini kurtarmak için 1980 yılında seri önlemler alındı. Batı dünyasının bizden istedikleriyle aynı doğrultuda olan bu önlemleri, o günlerde iş başında olan bir azınlık hükümeti gerçekleştirdi. Yararlan ve zararları konusunda çeşitli çevrelerin bir türlü görüş birliğine varamadıkları, olumlu ve olumsuz yönleriyle hâlâ tartışma konusu olan bu ekonomik programla birlikte, Türk ekonomisinde o günlere kadar tanık olmadığımız köklü değişiklikler yapıldı. Bunun da ötesinde, bir ekonomik program uzun süre uygulanabildi.

24 Ocak dönemi, bu kitap yazıldığı sırada aradan geçmiş olan üç yıldan fazla bir zaman süresine karşın, ülkemizde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Türk ekonomisi, bu programla getirilen temel ilkelere göre yönlendiriliyor. Şunu rahatlıkla söylemek mümkündür ki, 24 Ocak kararları ve uygulamaları, Türkiye’de bugüne kadar kamuoyunu cn çok ilgilendiren, boyutları niteliği ve amacı en çok tartışılan, olumlu ve olumsuz eleştiriler yöneltilen konulardan biri olmuştur. Bize göre, 21 Ocak dönemi üç aşamadan oluşmaktadır. Bunlardan ilki, 11 Ekim 1979 Senato seçimlerinden sonra Adalet Partisi azınlık hükümetinin kurulmasıyla başlamakta, 24 Ocak kararlarının hazırlanması, kabul edilmesi ve sonraki gelişmeleriyle 12 Eylül 1980 tarihine kadar sürmektedir. Burada siyasal ağırlık, o günlerin Başbakanı Süleyman Demirel’dcdir. Teknisyen ise, Başbakanlık Müsteşarı Turgut Özal’dır. ikinci aşama. 12 Eylül Harekâtı’ndan sonra üzal’m Başbakan Yardımcısı, Kaya Erdem’in Maliye Bakanı olmalarıyla başlamakta ve Temmuz 1982’de beraberce istifa etmelerine kadar sürmektedir, tiçüııcü aşama ise, Adnan Başer Kafaoğlu’nun Maliye Bakanı olmasıyla başlamaktadır.Biz bu kitapta, bunlardan sadece “birinci aşamayı” ele aldık ve Dcmirel hükümetinin iş başına gelişinden 12 Eylül ha rekâtına kadar geçen sürenin “perde arkasını” araştırdık. Karşımıza pek çok yönüyle renkli bir tablo çıktı. Görevimiz, bu renkli olduğu kadar da karmaşık olan tabloyu kamuoyuna yansıtmaktı. Bunu yapmaya çalıştık.

Emin Çölaşan – 24 Ocak: Bir Dönemin Perde Arkası Kitabını İndir

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir