background img
Tem 22, 2018
89 Views

Ekonometride Güncel Konular – M. Kenan Terzioğlu Kitabını İndir

Written by

Ekonometride Güncel Konular – M. Kenan Terzioğlu Kitabının Açıklaması:

Ekonometride Güncel Konular – M. Kenan Terzioğlu

İÇİNDEKİLER

1Ekonometride Finansal Kırılganlıkların İncelenmesi 2Mixed Logit Modeli 3Mekansal Ekonometri 4Teknoloji, Yalın Yönetim ve Öteksi 5Türk Otomotiv Ana Sanayide YTZY Kriterlerinin Ağırlıklandırılması 6Stokastik Envanter Yönetimi Problemlerinin Çözümünde Similasyon Yaklaşımı 7İstatistikte Optimizasyonun Yeri ve Evrimsel Optimizasyon Algoritmaları 8Konut Satışlarının İncelenmesinde Panel Veri Analizi 9ARGE Harcamaları VE İhracatta Çeşitlendirme: Seçilmiş Ülkeler Üzerine Panel Veri Analizi 10Markov Zincirleri ile BIST 100, Amerikan Doları, Para Arzı, Faiz oranı Tahmini ve Saklı Markov Zincirleri ile Karşılaştırılması 11Bulanık Doğrusal Rekresyon Analizi 12Türkiyede Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Ekonometrik Analizi 13Girişimcilik Hislerine Demografik Özelliklerin Etkisi: Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Örneği 14Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kadın İstihdamı Üzerine Etkisi 15Bulanık TOPSIS Yöntemi 16Çok Değişkenli Normallik Varsayımının LISREL Ve STATA Paket Programları İle Test edilmesi 17Eşanlı Denklem Modelleri 18Türkiyede Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarının Koruyucu Sağlık Hizmeti Etkinliğine Aile Hekimliği Sisteminin Etkileri: Stokastik Sınır Analizi Yaklaşımı 19Karbon Emisyonunun Makro Ekonomik Belirliyicileri

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir