Dort Incil Farkliliklari ve Celiskileri – Saban Kuzgun Kitabını İndir

tarafından
59
Dort Incil Farkliliklari ve Celiskileri – Saban Kuzgun Kitabını İndir

Dort Incil Farkliliklari ve Celiskileri – Saban Kuzgun :Hristiyan Batı dünyasında on yüzyıldan beri İslâmiyet ve İslâmî ilimlerle alakalı yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle XVII. asırdan itibaren hızını arttırarak yürütülmekte olan bu çalışmalar, Kur’an-ı Kerim, Hadis-i Şerifler ve Hz. Muham-med’in hayatı üzerinde yoğunlaştırılarak sürdürülmektedir. Batıda yapılan bu çalışmalar çoklukla üniversitelerde Öğre­tim personelleri tarafından yürütülmekte, araştırmacılara başta dil öğrenimi olmak üzere kaynakların tedarik edilmesi vb. hu­suslarda her türlü olanak devlet eü ile sağlanmaktadır.Batıda İslâmiyet konusunda olarak yapılan bu çalışmalar, Türkiye’de ve diğer İslâm ülkelerinde pekçok kimse tarafın­dan takdir ve hayranlıkla karşılanmakta, bu çalışmaların İslâmî ilimlere büyük çapta katkıda bulunduğu ileri sürül­mektedir. Acaba, yapılan bu çalışmalar yalnızca ilim uğruna mı yapılmaktadır? Yoksa bunun arkasında başka gayeler mi vardır? Şimdiye kadar Sovyetler Birliği başta olmak üzere bir takım devletler tarafından yürütülmekte olan Türkoloji çalış­maları ile ilgili, başlangıçta aynı şekilde iyi niyetli değerlen­dirmeler yapılmışken, günümüzde bu çalışmaların yalnızca ilim aşkına yapılmadığı, bunların arkasında politik ve ekono­mik bir takım hesapların yattığı ile ilgili kuşkular uyanmıştır. 1 Tıpkı bunun gibi, Hristiyan batı dünyasında İslâmiyet konusunda olarak yapılan çalışma ve araştı rinaların arkasında, dinî, politik ve ekonomik bazı hesapların bulunduğu konusun­da en azından kuşku etmek gerekir.Batılı devletlerin, bugün kaynamakta olan Orta Doğu ve Basra Körfezine göstermekte oldukları aşırı ilgi ve hassasi-

Dort Incil Farkliliklari ve Celiskileri – Saban Kuzgun Kitabını İndir