Din ve Toplum Görüşleriyle Cemil Meriç Kitabını İndir

tarafından
49
Din ve Toplum Görüşleriyle Cemil Meriç Kitabını İndir

Din ve Toplum Görüşleriyle Cemil Meriç Kitabının Açıklaması:

Din ve Toplum Görüşleriyle Cemil Meriç

Elinizdeki kitapta, yakın tarihimizde yaşamış olan, kendine has fikir ve tespitleriyle sıra dışı kalabilmeyi başaran, ömrü boyunca ve halen pek az anlaşılan, çözümlediği sosyal olgu sorunları özgün üslubuyla harmanladığı ürünleriyle Türk düşüncesinin zirve isimlerinden biri olarak kabul edilen Cemil Meriç’in, ülkemizin karşı karşıya bulunduğu kadim ve güncel sorunların çözümü için günümüzde de güncelliğini muhafaza eden, çağdaş sosyolojinin de tartışmalı konularından din-toplum ilişkilerine dair görüş görüş ve yorumları ele alınmaktadır. Ortaya koyduğu yaklaşımların etraflı bir etüdü yapılmadan bile görülebileceği gibi Cemil Meriç , hemen hemen toplumsal hayatımızın bütün aşamalarında iki asrı geçen bir zaman dilimi boyunca boğuştuğumuz sorunları teşrih masasına yatırmış ve yine birçok sosyal olgu hakkında umulmadık çözüm önerileriyle ”kral çıplak” deme cesaretini göstermiştir. Entelektüel üretim anlamında farklı dünya görüşlerinin rahatlıkla benimseyebileceği verimli bir hayat süren Cemil Meriç,21.yy.Türkiyesi’nin küresel ve bölgesel anlamda iç içe olduğu sorunların çözümü adına hala büyük değer taşıyan görüşleriyle incelenmeyi, bugün belki dün olduğunda daha fazla hak etmektedir.