Din ile Bilim Bertrand Russel Kitabını İndir

tarafından
11
Din ile Bilim Bertrand Russel Kitabını İndir

 :Büyük tarihsel dinlerden her birinin üç istikameti vardır: (1) bir müessese, (2) bir öğreti, (3)şahsi töreler. … Fakat, bu üç öğe, ehemmiyetlerindeki değişmelerle beraber toplumsal birgörüngü olarak ele alınan, sadece bilim ile çatışmaları üzerinde durulan din içingereklidirler. Mutlak şahsi bir din, bilimin ters sayacağı netlemelerden kaçındığı sürece,en ilmi çağda dahi asla yadırganmaz.Son zamanlarda mantık birliği hem bir güç hem de güçsüzlüktür. Güçtür, zira bir düşüncedizisinin ilk basamağını benimseyen kimsenin, o düzeni tümden benimsemesinizorunlu kılar; güçsüzlüktür zira son basamaklardan rastgele birini ters bulan kimse,en azından ilk basamakların da birkaçını ters bulmak zorunda kalacaktır. Kiliseninbilimle olan çatışmasında, dogmaların gösterdiği mantıksal bütünlükten doğan bu güç ilegüçsüzlüğü görürüz.

Din ile Bilim Bertrand Russel Kitabını İndir