background img
May 30, 2018
91 Views

David Arnold Coğrafi Keşifler Tarihi Kitabını İndir

Written by

David Arnold Coğrafi Bulgular Tarihi pdf kitap :Çağdaşlığın yine oluşturulmasına kaynaklık eden Batılı gelişme seyri, asal atılım altıncı asırda gerçekleştirmiştir. 1453 sonrasında toplumlararası balanslarda yaşanan çalkantılar Batılıları değişik arayışlara itmiş ve Akdeniz merkezli bir dünya tasavvuru, yerin ummanlarla çevrili bir dünya algısına bırakmıştır. Buna bağlı olarak beynelmilel güçler balansında ön tasarıda bulunan Batı dağılmacılığı. beraberinde Batı’nın politik, ekonomik, teknolojik ilmi vb. alanlarda öne çıkmasına sebep olmuştur. Batı’nın toplumlararası ilişkilerde etkinlik kazanmaya başlaması ile beraber, evrensellik ve mahallilik denklemleri kurulmaya ve Batılı olanla üniversal olan özdeşleştirilmeye başlanmıştır Globalleşen bir dünya sanısının tüm cilvesi ve yalanlarıyla karşımızda durduğu şu tarihsel anda, Batı’nın üniversal olana, global bir bağlama konusunda iddia sahibi olmasının, yeryüzünün bütün kılcallarına dağılma gayreti içerisine girmesinin tarihsel karşılıkları üzerinde düşünmek temel bir problem alanı olarak belirmektedir. Bu bağlamda, David Arnold’un özlü tarihsel anlatısına muhatap olmak ve ‘coğrafi bulgular çağı’ olarak hatıralan dönemi derinlemesine incelemek cezbedici bir eylem halini almaktadır.

David Arnold Coğrafi Keşifler Tarihi Kitabını İndir

Article Categories:
Akademik Kitaplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir