background img
Şub 9, 2018
124 Views

Dagobert Von Mikusch – Ataturk Kitabını İndir

Written by

Dagobert Von Mikusch – AtaturkBu kitap yalnızca bir Atatürk yaşam öyküsü değildir. Atatürk’ün yaşantısı ele alınırken, hem onun içinde yaşadığı Osmanlı İmparatorluğu, hem de bu imparatorlukla ilişkileri olan diğer ülkeler, sosyal, siyasal ve ekonomik açılardan inceleme konusu yapılmakta, böylelikle ortaya karşılaştırmalı bir tarih tablosu çıkmaktadır. Aynı zamanda Atatürk’le alakalı çeşitli olaylar anlatılırken, bunlarla Avrupa tarihindeki benzerleri arasında karşılaştırmalara yer verilmektedir. Burada yazarın, inceden inceye yapılmış gözlemlere dayanarak, özgün değerlendirmelere yönelen bilim insanı kişiliğiyle karşılaşıyoruz. Bu değerlendirmelerde göze çarpan bir özellik, yazarın Atatürk’ün kişiliğine ve eylemlerine duyduğu derin ve içten hayranlıktır. Ne var ki bu hayranlık, Doğu edebiyatlarında örneklerine pek çok rastlanan bir övgü, bir kaside bi­ çiminde ifade edilmiyor. Fevkalade nitelikte bir kişiliğin, muasırlarından nasıl farklılaştığı, gerçekçi ve akılcı tutumuyla kendisini olayların akıntısına kaptırmayıp, aksine onların üstüne çıkmayı nasıl muvaffak olduğu, her vakit nasıl hep  haklı çıktığı vurgulanıyor. Kitap, Türk okuyucusu için de­ ğil, Avrupalı okuyucu için yazılmıştır. Yazar bu okuyucuya bilhassa bir noktayı belirtmeye ayrı olarak önem veriyor. Bu da, Atatürk’ün nice uğraşlarla dolu hayatında, özellikle de Kurtuluş Savaşı’nda içinde bulunduğu namüsait koşullardır. İlk bakışta Avrupalının yadırgayacağı böylesi bir ortamda, Atatürk’ün başarılamaz denileni muvaffak olmasının, kazanılmaz denilen savaşları kazanmasının, yapılamaz denilen devrimleri yapabilmesinin, asıl hayranlık duyulması şart olan eylemler olduğunu belirtiyor. Ayrıca, uzağı görebilen, çok geniş kapsamı geniş düşünebilen bir büyük adamla, ancak önündekini görebilen, alışılmışın dışında düşünemeyen bir yığın küçük adamın yazgılarım birleştirmelerinden do­ ğan bunalımlar üstünde durulup, bunca negatif şarta karşın, Atatürk’ün bu bunalımlardan sıyrılışlarında gösterdiği yeteneğe özellikle değiniliyor. O zaman, çağım aşan bir önderin, kendi insanlarını çağmm düzeyine getirebilmek uğrunda verdiği zorlu savaş bir destan niteliğine bürü­ nüyor. Böylece Atatürk de, mutlu sonla biten bir trajedinin kahramanı olarak destanlaşıyor. Yazarın O’na duyduğu hayranlık, bu destanın ifade edilişindeki içten heyecanda kendisini bulmaktadır. Burada da yazarın sanatçı kişiliğiyle karşılaşıyoruz. Kitap, yer yer bir romamn sürükleyici havasına girmekte, başarılı tasvir etmelerle bütün bir çağ, insanlarıyla, törcierile. pozitif-olumsuz yanlarıyla gözümüzün önüne serilmektedir. Çoktan tarihin malı olmuş kişiler, geçmişin 6  karanlıklanndan çıkıp satırların arasında dolaşıyor. Her milletten siyasetçiler, askerler, hükümdarlar, macera adamlardır bunlar. Kimine iyi diyoruz, İdmine kötü; kiminin davranışını olumlu buluyoruz, kimininkini olumsuz; kiminden hoşlanıyoruz, kimine öfkeleniyoruz; tıpkı bir romanda olduğu gibi. Bu kitapta tarih romanlaşıyor. Burada da yazarın romancı kişiliğiyle karşılaşıyoruz. Ele aldığı konuyu derinlemesine ve iyi niyetli bir tutumla inceleyen: tarihe istikamet vermiş bir büyük adama duyulan hayranlığa, bir destamn heyecanı içinde okuyucuyu da ortak edebilmeyi muvaffak olan; yakın tarihi hem Türklerin, hem diğer ülkelerin açısmdan ele alarak, olayların gelişmesindeki heyecanı bize verebilen bu kitabın, Türk okuyucusunun da büyük alakasını çekeceğine inanıyoruz. Kitap ilkin 1929’da yayınlanmış, daha soma bir son bölüm ilave ederek defaatle basılmıştır. İngiltere, Fransa, İtalya ve Amerika’da yayınlanan bu yapıt, toplam yedi yabancı dile çevrilmiştir.

Dagobert Von Mikusch – Ataturk Kitabını İndir

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir