background img
Mar 30, 2018
95 Views

Cumhuriyetin İlk Yüzyılı 1923-2023 – İlber Ortaylı Kitabını İndir

Written by

Cumhuriyetin İlk Yüzyılı 1923-2023 – İlber Ortaylı Kitabının Açıklaması:

Cumhuriyetin İlk Yüzyılı 1923-2023 – İlber Ortaylı

Cumhuriyetin İlk Yüzyılı 1923-2023 – İlber Ortaylı;İsmail Küçükkaya

“Türklerin son iki asrı bütün Doğu dünyasında ve Balkanlar’da dikkatle gözden
geçirilmesi gereken büyük bir tarihî yolculuktur. Bu nedenle de
Dünya Tarihi’nin önemli bir parçasıdır ve dikkatle üzerinde durulmalıdır.”
İlber Ortaylı

“Cumhuriyet’in İlk Yüzyılı’na yeni devletimizin yapı taşlarının döşendiği Osmanlı
İmparatorluğu’nun modernleşme döneminden başladık.Atatürk ve silah arkadaşlarının
yetiştiği II. Abdülhamid’in modernlik arayışı içinde geçen yıllarını, ama aynı
zamanda istibdad günlerini ve buna karşı isyan edip hürriyet arayan genç Osmanlı
subaylarının maceraları hayatları…Millî Mücadele dönemini, özgürlük havasının
egemen olduğu Cumhuriyet’in ilk iki yılını ve tek partili zorlu zamanları, ardından
gelen çok partili siyasal yaşamın başladığı 1950’li yılları…1913 Babıali Baskını’yla
başlayan darbeler tarihini…Yeni devletin ilk gününden itibaren çözmeye çalıştığı
kadim problemleri; Kürt Sorunu’nu, “irtica” meselesini ve eğitim konusunu…
İslâmcılıktan milliyetçiliğe, merkez sağdan sosyal demokrasiye bütün siyasal akımları…
1876’dan 1924’e ve 1982’ye anayasa metinlerimizi… Bizleri 2023’e taşıyacak yeni anayasa
özlemimizi…Asırlık dış politikamız, ikili ilişkilerimiz, uluslararası kuruluşlardaki
temsiliyetimiz, Kıbrıs Barış Harekâtı, AB macerası ve Ortadoğu politikalarımızı…
Şehirleşme, üniversiteleşme, gecekondulaşma, ekonomik büyüme, yolsuzluklar, gündelik
yaşamdaki nitelik ve kalite kaybı gibi en güçlü sosyolojik dinamik ve gelişmeleri…
Yani bizi biz yapan ve bugünlere taşıyan önemli tarihsel dinamikleri konuştuk…”

İsmail Küçükkaya

Türkiye’nin geçmiş ve geleceğiyle ilgilenen her okurun mutlaka okuması gereken bir başucu kitabı…

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir