background img
Tem 5, 2018
79 Views

Çigdem Dereboy & Ferhan Dereboy – Türkiye’de Gençlik Kitabını İndir

Written by

Çigdem Dereboy & Ferhan Dereboy – Türkiye’de Gençlik Kitabının Özeti

Adolesan Dönemde Fiziksel Büyüme ve Gelişim, Pınar Okyay ve Filiz Ergin

Türkiyede Çocukluktan Geç Ergenliğe Bağlanma Örüntüsü, Nebi Sümer

Türkiyede ergenlikte bilişsel gelişim çalışmaları,* Müge Artar

Ergenlerde cinsellik:* cinsel davranışlar ve cinsel bilgi kaynakları, Saniye Korkmaz Çetin

Türk Gençlerinde Cinsel Yönelim Çalışmaları, Mehmet Eskin

Türkiye’de Gençlerde Benlik Saygısı, Füsun Çuhadaroğlu Çetin ve Devrim Akdemir

Türk Gençlerinde Kimlik Gelişimi ve Kimlik Sorunları, Ferhan Dereboy ve Nermin Çelen

Kültür Bağlamında Benlik ve Gençlerde Benlik Kurguları, Hacer Harlak

Ergen Gelişimi ve Ruhsal Sorunları Profili Araştırmaları, Çiğdem Dereboy

*

II. KISIM: TOPLUMSAL SÜREÇLER

Türk Gençlerinin Eğitim ve İstihdama Erişimi, Sinan Zeyneloğlu

Ergenlik Döneminde Değerler ve Dini İnançlar, Hacer Harlak

Gençlik nereye gidiyor? Otoriteryen tutumlar üzerine yapılan çalışmalar, Ruken Akar-Vural, Adnan Gümüş ve Müfit Gömleksiz

Çocuk İşçiliğinin Psikososyal Sonuçları, Tezan Bildik

Göç Sürecinde Ergenler, Beril Tufan ve Tarık Tuncay

Gençlik ve Görsel Medya: Televizyon, Reklam, İnternet, Hasan Akbulut

Cinsellik ve Cinsel Tutumlar, Veli Duyan

Türkiyede Cinsel Eğitim Uygulamaları, Figen Çok

Türkiyede Çocuk ve Ergenlere Yönelik Cinsel Şiddet, Ayten Zara ve Barış Özgen Şensoy

III. KISIM: RUHSAL SORUNLAR

Günümüz Gençlerinde Depresyonu Anlamak: Bu Alanda Ülkemizde Yapılan Çalışmalar, Müge Tamar ve Önder Öztürk

Ülkemizdeki Gençlerde Anksiyete, Elvan İşeri

Türkiyede Ergenlerde Sınav Kaygısı na İlişkin Yapılmış Çalışmalar, Filiz Adana ve Hülya Arslantaş

Türk Gençlerinde Somatoform Bozukluklar ve Stigmatizasyon, Berna Pehlivantürk

Gençlik Stresle Nasıl Baş Ediyor? Baş Etme Yöntemini Etkileyen Risk ve Koruyucu Etmenler Nelerdir? Besti Üstün ve Burcu Arkan

Türkiyede Yapılan Ergenlik Dönemi Aleksitimi Çalışmaları, İrem Motan

Türkiyede Ergenlerde Yapılan İntihar Davranışı ve Kendini Yaralama Davranışı Çalışmaları, Bedriye Öncü ve Ömer Faruk Akça

Ergenlerde Öfke ve Şiddet, Tuncer Saydanoğlu ve Bülent Coşkun

Ergenlerde Madde Kullanımı ve Bağımlılık, Kültegin Ögel

IV. KISIM: GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Genel Değerlendirme ve Sonuç: Ne biliyoruz? Ne bilmiyoruz?* Mehmet Eskin, Çiğdem Dereboy, Hacer Harlak ve Ferhan Dereboy

Çigdem Dereboy & Ferhan Dereboy – Türkiye’de Gençlik Kitabını İndir

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir