background img
Ağu 17, 2018
102 Views

Cerrahi Bakım Kitabını İndir

Written by

Cerrahi Bakım Kitabının Açıklaması:

Cerrahi Bakım

Cerrahi, yaralanan ilk insanla başlayan ve tıbbın gelişim sürecinde uzun yıllar ihmal edilen, diğer bir deyişle geçmişte en son başvurulan tedavi şekli iken bugün ilk akla gelen tedavi seçeneğidir.

Bununla birlikte cerrahi girişim büyük ya da küçük, acil ya da planlanmış olsun, yaşamı güven altına alan uygulamalar olmakla birlikte, hasta için hem psikolojik hem de fizyolojik bir travmadır ve bedendeki tüm sistemleri etkiler. Beden cerrahi girişime travmaya verdiği gibi tepki verir. Bu nedenledir ki cerrahinin hasta üzerine etkileri, stres tepkisinin oluşması, enfeksiyona karşı direncin azalması, vasküler sistemin bozulması, organ fonksiyonlarının bozulması, beden imajının ve yaşam tarzının değişmesi olarak değerlendirilebilir.

Cerrahinin özellikleri ve hasta üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulduğunda cerrahi bakım vericilerinin de özel donatılmış sağlık profesyonellerinden oluşması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu nedenledir kicerrahi hemşiresinden beklenen hasta güvenliği hedeflerini dikkate alarak, cerrahi ekip ve diğer sağlık profesyonelleri ile iş birliği içinde bakım uygulamasıdır. Ayrıca, cerrahi yolla tedavi olan hastalarda tanı, tedavi ve tedavinin neden olduğu semptomların yönetimi bireyselleştirilmiş bakım gerektirir.

Elinizde ki bu kitap bireyselleştirilmiş bakım felsefesi doğrultusunda cerrahi hastalarına bakım veren sağlık profesyonellerinin bilgi ve beceri donanımına katkı sağlayacak bir ilk – Cerrahi Bakım Vaka Analizleri ile Birlikte – olması nedeniyle ayrıca bir öneme sahiptir.

Bu kitap Türkiye’nin 18 Üniversitesinden alanında uzman 36 bilim insanının değerli katkıları ile hazırlandı.

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir