background img
May 30, 2018
102 Views

Bye Bye Turkce – Oktay Sinanoglu Kitabını İndir

Written by

Bye Bye Turkce – Oktay Sinanoglu pdf kitap oku Bir New York RüyasıProf. Dr. OKTAY SİNANOĞLUDeğişik ülkelerde iki defa Nobel ödülüne aday gösterilen Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, 1953 seneninde, Ankara’da TED’in Yenişehir Lisesi’ni birincilikle bitirdi. Sonradan “kolej” olan lisenin eğitim dili o tarihte tamamiyle Türkçeydi; destekli yabancı dil dersleri vardı.. TED tarafın-dan Amerika’ya burslu olarak kimya mühendisliği için yollandı. 1956’da AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley Kimya Mühendis-liğini birincilikle bitirdi. 1957’de AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’de M.I.T.’den birincilikle Yük-sek Kimya Mühendisi oldu; “Alfred Sloan Ödülü”nü aldı. 1959’da Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley’de Teorisel Kimya doktorasını yaptı; iki ödül kazandı. 1959-1960’da AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Atom Enerjisi Merke-zi’nde araştırmalar yaptı. 1961’de hem Harvard hem de Amerika’nın en bilinen üniversitesi olan Yale’de kendisinin yeni kuantum (nicem) kimyası ve fiziği üzerine kuramları ile ilgili üst düzey dersler verdi. 1962’de, Yale’de, 26 yaşında, Batının 300 senede en genç profesörü oldu. ODTÜ Mütevelli Kurulu, teorisel kimya bölümünü Türkiye’de de kuran Oktay Sinanoğlu’na mahsus olmak üzere “Danışman Profe-sör” unvanını verdi. ODTÜ’de eğitimin Türkçe olması için uğraş verdi. 1964’de Yale’de “Moleküler Biyoloji” ile ilgili ikinci kürsüsüne a-tandı. 1973’de Almanya’nın en yüksek “Alezander von Humboldt Bilim ödulü”nü -bursunu değil-kazanan ilk bilimci oldu. 1975’de Ja-ponya’nın “Uluslara-rası Elit Bilimci ödfilü”nü kazandı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, çıkardığı özel bir yasayla, Oktay Sinanoğlu’na ilk ve tek “Türkiye Cumhuriyeti Profesörü Unvanı“nı verdi. 1976’da Türkiye Cumhuriyeti Özel Elçisi olarak Japonya’ya gönde-rildi; Türk-Japon Kültür, Eğitim ve Bilim tlişkileri’nin temelini attı. Amerika Bilim ve Sanat Akademisi’nin ilk ve tek Türk Azası oldu. Hindistan Devleti’nce çağrı edilerek Hindistan Reisicumhur ve Ba-kanlarla görüştürüldü. Meksika’da Üçüncü Dünya Ülkeleri’nin Ba-ğımsızlığı için çalışmalar yürüttü. 1962’den günümüze dek ilk TÜBİ-TAK Bilim ödülünü, ilk Sedat Simavi ödülü nü alan Oktay Sinanoğlu, 1992de “Bilgi Çağı ödülü”nü, 1995te “İLESAM Üstün Hizmet ödülü”nü, “Sene Fikir Adamı Ödülü”nü ve “Sene Bilim A-damı” ödüllerini aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi, Kazakistan H. A. Yesevi Üniversitesi vb. gibi bir çok kuruluşta profesörlük, mütevelli he-yeti azalığı görevinde bulunan Oktay Sinanoğlu, Atatürk Kültür Ku-rumu Asli Azası’dir; 250 kadar beynelmilel ilmi yayını, ilmi teorileri ve çeşitli dillere çevrilmiş kitapları vardır.

Bye Bye Turkce – Oktay Sinanoglu Kitabını İndir

Article Categories:
Akademik Kitaplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir