Bosna’Da Dervişler Ve İslam – Ines Asceric-Todd Kitabını İndir

tarafından
3
Bosna’Da Dervişler Ve İslam – Ines Asceric-Todd Kitabını İndir

Bosna’Da Dervişler Ve İslam – Ines Asceric-Todd Kitabının Açıklaması:

Bosna’Da Dervişler Ve İslam – Ines Asceric-Todd

Kitapta Bosna’nın 15.-16. yüzyıllarda tarikatların ve dervişlerin etkisiyle nasıl İslamlaştığı anlatılıyor. Fütüvvet, Ahi geleneği ve tarikatların iç içeliği toplumun Müslümanlaşmasına yardımcı unsur olarak öne sürülüyor. Kitap içindeki görseller genel olarak Bosna’daki tekke ve türbeler ile alakalı.
Halil İnalcık ve Suraiya Faroqhi tarafından editörlüğü yapılan Osmanlı İmparatorluğu ve Mirası: Siyaset, Toplum ve İktisat dizisinden çıkan bu kitap, tasavvuf geleneğinin ve tarikatların Bosna’da bir Müslüman toplumunun oluşmasına nasıl etki ettiğini görmek isteyen araştırmacıların ve konuya ilgi duyan herkesin başvuru kitabı niteliğinde.