Borçlar Hukuku Genel Hükümler Kitabını İndir

tarafından
46
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Kitabını İndir

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Kitabının Açıklaması:

Borçlar Hukuku Genel Hükümler

– Borçlar Hukukunun Temel İlkeleri

– Borç ve Borç İlişkisi, Eksik Borçlar

– Borç İlişkisinin Kaynakları (Borçların Doğumu)

– (Hukuki İşlemlerden) Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

– Sözleşmeler

– Temsil

– Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri

– Kusura Dayanan Sorumluluk (Haksız Fiil Sorumluluğu), Haksız Fiilin Unsurları, Kusursuz Sorumluluk

– Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri

– Borçların Hüküm ve Sonuçları: İfanın Tanımı, İfanın Konusu, Kısmi İfa, İfa Yeri, İfa Zamanı

– Borca Aykırılık, Borçların Sona Ermesi

– Borç İlişkilerinde Bazı Özel Durumlar

– Alacağın Temliki, Borcun Nakli, Şarta Bağlı Borçlar, Cezai Şart, Pey Akçesi (Kapora)