background img
Şub 19, 2018
73 Views

Bizans Ordusunda Ücretli Türk Askerler Yusuf AYÖNÜ Kitabını İndir

Written by

VII. asırda thema sisteminin kurulmasından sonra XI. asrın ilk çeyreğine kadar eyaletlerdengelen birlikler Bizans silahlı gücünün asıl gücünü oluşturmaktaydı. Ancak bu tarihten sonrameydana gelen gelişmeler neticeninde thema kuvvetlerinin gücünün kırılmasının ardındanücretli askerlerin ön tasarıya çıktığı görülmektedir. XI. Asrın ikinci yarısında ise fiyatlı askerlerordunun aslî unsuru haline gelmiştir. Dönemin Bizans, Ermeni, Latin ve İslam kaynaklarındakibilgilere göre XI. asrın ikinci yarısında Bizans silahlı gücünde İngiliz, Frank,Norman, Alman, Venedikli, Rus, Bulgar, Alan, Sırp, Gürcü, Ermeni, Peçenek, Kıpçak, Uz,Türkopol ve Selçuklu Türkleri gibi çok çeşitli milletlerden fiyatlı askerler bulunmaktaydı Bumakalede, Bizans imparatorluğunun siyasal, sosyal ve ekonomik açıdan kapsamı geniş ve hızlı birdeğişim geçirdiği XI-XII. asırlarda imparatorluk silahlı gücünde fiyatlı asker olarak görev yapanTürk unsurların ne şekilde ve hangi şartlar altında Bizans hizmetine girdikleri, ordudakikonumları ve faaliyetleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Bizans Ordusunda Ücretli Türk Askerler Yusuf AYÖNÜ Kitabını İndir

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir