Bir Modernleşme Öyküsü Türkiye’de Yılbaşı Kutlamaları (1926 – 1950) – Serkan Tuna Kitabını İndir

tarafından
50
Bir Modernleşme Öyküsü Türkiye’de Yılbaşı Kutlamaları (1926 – 1950) – Serkan Tuna Kitabını İndir

Bir Modernleşme Öyküsü Türkiye’de Yılbaşı Kutlamaları (1926 – 1950) – Serkan Tuna Kitabının Açıklaması:

Bir Modernleşme Öyküsü Türkiye’de Yılbaşı Kutlamaları (1926 – 1950) – Serkan Tuna

Yılbaşı kutlamaları, Osmanlı Devleti’nin son döneminde belirli bir karşılık görmekle beraber Türk toplumunun yılbaşına yönelik asıl ilgisi Cumhuriyet döneminde başlamıştır. Bu noktada, 26 Aralık 1925 tarihli Miladi takvime geçiş kararı önemli bir aşama olarak göze çarpmaktadır. Bu karar sonrasında yılbaşı kutlamaları, etki alanını giderek genişletecek ve 27 Mayıs 1935’te çıkarılan tatil günlerine yönelik düzenlemeyle resmî tatil günleri arasında yer alacaktır.
Bu çalışmada, Cumhuriyet modernleşmesinin önemli kültürel sonuçlarından biri olan yılbaşı kutlamalarının tek parti dönemine karşılık gelen 19261950 dönemindeki seyri incelenmektedir. Çalışma kapsamında temel olarak, yılbaşının neden kutlandığı sorusunun yanında nasıl kutlandığı sorusuna da yanıt aranmaktadır. Bu çerçevede Türkiye çapında kutlamalara etki eden faktörler ele alınmakta, kutlama alışkanlıkları ekonomik süreci de içerisine alacak bir şekilde gözden geçirilmekte ve yılbaşı üzerinden yapılan tartışmalar aktarılmaktadır. Böylece Türk toplumunun yılbaşına yönelik algısı sosyoekonomik açıdan irdelenerek kutlamaların yol açtığı sonuçlar değerlendirilmektedir.