Bahaeddin Ögel – Türk Mitolojisi Cilt 1 Kitabını İndir

tarafından
41
Bahaeddin Ögel – Türk Mitolojisi Cilt 1 Kitabını İndir

Bahaeddin Ögel – Türk Mitolojisi Cilt 1 Kitabının Özeti

 • Efsanelerin kednilerine Mythus veya Mythe denir. Mitoloji (Mythologie) ise, bu efsaneleri inceleyen ilim koludur.

  Eserimizin I. Cildini Efsanelere ayırdık, çünkü efsaneler (Mythes), bir milletin mitolojisinin canlı ve yaşayan varlıkları gibidirler. Türk efsaneleri için, başlıca iki türlü kaynağımız vardır:

  – Tarihlerde geçen ve özel olarak eskiden yazılmış Türk efsanleri.

  – Halk ağzından derlenmiş efsaneler. Hun, Göktürk ve Uygurlarla ilgili efsaneleri toplama ve inceleme, Çin kaynaklarını yakından tanıyan biri olmamız sebebiyle zor bir mesele teşkil etmedi. Böyle bir eser, ilim adamlarımız için olduğu kadar; Türk aydınları için de faydalı olmalı idi.

  İçindekiler:

 • Büyük hun devleti ve Türk mitolojisi
 • Türklerin kurttan türeyişi
 • Ergenekon efsanesi
 • Uygurların türeyiş efsanesi
 • Oğuz destanı
 • Türkmenlerin şeceresi
 • Oğuz destanları hakkında bazı notlar
 • Han-nâme:
 • Yaratılış destanları
 • Manas destanı
 • Türkler ve moğol mitolojisi
 • Türk mitolojisinde “geyik”
 • Türk mitolojisinde “kartal”

Bahaeddin Ögel – Türk Mitolojisi Cilt 1 Kitabını İndir