Bağımsız Denetim Kuruluşu Değişikliklerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Kitabını İndir

tarafından
36
Bağımsız Denetim Kuruluşu Değişikliklerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Kitabını İndir

Bağımsız Denetim Kuruluşu Değişikliklerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Kitabının Açıklaması:

Bağımsız Denetim Kuruluşu Değişikliklerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Şirketlerin zorunlu rotasyon dışındaki bağımsız denetim kuruluşu değişikliklerinin hangi neden/nedenler’den kaynaklandığının bilinmesi, finansal tabloların doğruluğu ve güvenilirliği ve dolayısıyla denetçi bağımsızlığı hususunda finansal bilgi kullanıcılarına ipuçları sağlayabilmektedir. Ancak, Türkiye’deki şirketlerin bağımsız denetim kuruluşu değişikliklerinin nedenlerine ilişkin kamuoyuna bildirim zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, Türkiye örnekleminde bu konuda yapılmış ampirik bir çalışmaya da rastlanılmamıştır. Bu kapsamda, Türkiye’deki halk’a açık şirketlerde bağımsız denetim kuruluşu değişikliklerinde hangi faktörlerin etkili olduğunu araştıran bu çalışmanın yatırımcılar, bağımsız denetim kuruluşları, Kamu Gözetim Kurumu, şirket yönetimleri açısından bağımsız denetçi-müşteri işletme arasındaki ilişkilere ilişkin ipuçları sağlaması beklenmektedir. Diğer taraftan, Türkiye örnekleminde bu kapsamda yapılmış bir çalışma bulunmaması nedeniyle, bu araştırmanın literatürdeki önemli bir boşluğu doldurmanın yanında bu konuda gelecekte yapılması muhtemel lisansüstü araştırmalar için bir bakış açısı sağlayacağı düşünülmektedir. Özellikle, bağımsız denetimde zorunlu ve gönüllü rotasyona ilişkin teorik bilgilerin ve literatür taramasının bir arada olduğu bu araştırmanın, bu konuda literatür taraması yapacak araştırmacılar için faydalı olması beklenmektedir.

Akademik çalışmalarımda desteğini esirgemeyen Sayın Prof. Dr. Turgut Çürük’e, doktoraya başlamama vesile olarak akademisyenliğe yönelmemde etkisinin olduğunu düşündüğüm Öğr. Gör. Sayın Süleyman Tuna’ya, araştırmalarım sırasında gösterdikleri sabır ve destekleri nedeniyle sevgili eşim Aynur Yaşar’a, annem Lütfiye Yaşar’a ve babam Mehmet Yaşar’a sonsuz şükranlarımı sunarım.

Oyuncağın her zaman hazır modeli değil, evdeki materyallerle anne-baba tarafından yapılmış olan şekli de çocuğa keyif verir.

Özellikle oyuncağı çocukla birlikte hazırlamak çok eğlenceli ve öğreticidir. Karton bir kutudan ev yapmayı hiç denediniz mi?

Oyuncaklar çocuğun hayal gücünü zenginleştirir ve hayatı öğrenmelerine yardımcı olur.