Ayasofya ve İstanbul Kutulu Kitabını İndir

tarafından
56
Ayasofya ve İstanbul Kutulu Kitabını İndir

Ayasofya ve İstanbul Kutulu Kitabının Açıklaması:

Ayasofya ve İstanbul Kutulu

Ayasofya, Fatih Sultan Mehmed’İn İstanbul’U Fethinden Sonra Bir İslâm Geleneği Olarak Camiye Çevrilmiş Ve Bu Tarihten İtibaren De Şehrin Ulu Camii Olmuştur. Osmanlılar Harap Halde Buldukları Bu Yapıyı Sık Sık Tamir Ederek Günümüze Ulaşmasını Temin Ettiler. Abdülmecid Devrine Gelindiğinde Camide Tekrar Büyük Bir Tamire İhtiyaç Hâsıl Olmuştu. Sultan Abdülmecid Bu Tamir İçin Mimar Gaspard Fossati’Yi Vazifelendirmiştir. Bu Tamirat Esnasında Yaklaşık Sekiz Yüz İşçi Çalışmış, Bina Neredeyse Tamamen Elden Geçirilmiştir. Mimar Gaspard Fossati, Ayasofya’Nın İçini Ve Dışını Gösteren 25 Adet Çizim Hazırlamıştır. Çizimleri 1852 Yılında Albüm Olarak Fransızca Bastırmıştır. Bu Albüm Yayını İse Bugün Başbakanlık Osmanlı Arşivi Kütüphanesi’Nde Yağlıboya İle Yapılan Kutulu Nüshadır. Az Sayıda Ve Uzun Zaman Önce Basılan Bu Albümün Yeniden Günümüz Teknikleri Kullanılarak Büyük Ebatta Orijinale Yakın Boyda Fransızca, Türkçe, Arapça Ve İngilizce Olarak Yayınlamıştır.