background img
May 30, 2018
70 Views

Avni Ali Candar Türklüğün Kökleri ve Yayılışı Kitabını İndir

Written by

Avni Ali Candar Türklüğün Kökleri ve Dağılışı pdf kitap okuKaynağı ve ilk kullanıldığı tarih daha bilinmeyen olan Türk kelimesi umumi ve şamil bir ırk isimidir. Bu ismin ilkin hangi tarihte ve nasıl, nerede, kimler tarafından kullanıldığı ile ilgili bu güne kadar söylenen sözler  bir anlam ve mefhum taşımıyor. Çin tarihlerindeki Tukiyu isminin , Çin dilinde R harfi olmadığı için Türk kelimesine tekabül ettiği kabul olunsa bil, Çinlilerin bu isme ne suretle muttali oldukları, kimden aldıkları meçhuldur. Bu kararsızlık aynile ve tamamıyla Turan ve Türkistan isimleri hakkında da cari ve mevcuttur.Tukiyu ismini Orhon anıtlarında de görüyoruz, lakin bu anıtların yazılmasında Çinlilerin yardım ettiğini ve hem de kısmen amil olduğunu da bildiğimiz için bufazla bir önemi haiz değildir. Binnenaleyg bu bapta bir karar verebilmek için diğer Türk kabilelerinin isimlerini intihap ederken ne gibi asallarda hareket ettiklerinin isimlerini intihap ederken ne gibi asallarla hareket ettiklerini tetkik etmek gereklidir. Bu gün için bu tetkikin bize kuvvetli bir ip ucu vermesi yüzde yüz olmamakla birlikte yapılması icap ettiğine kaniim. Türk isiminin menşei hakkında asallı bir kaç nazariye var.

Avni Ali Candar Türklüğün Kökleri ve Yayılışı Kitabını İndir

Article Categories:
Akademik Kitaplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir