background img
May 30, 2018
91 Views

Aşık Paşazade – Osmanoğulları Tarihi Kitabını İndir

Written by

Osmanlı tarihinin temel kaynaklarından biri kabul edilen Aşık Paşazade Osmanoğulları Tarihi.Aşık Paşazade: (1393? -1484 ?) Asıl isimi Derviş Ahmed, mahlası Aşıki’ dir. Amasya sancağına bağlı Mecitözü kazasının Elvan Çelebi köyünde doğdu. 1. Mehmed, 2. Murad ve 2. Mehmed’in seferlerine katıldı. İstanbul’un fethinde bulundu. Fetihten sonra İstanbul’a yerleşti. Osmanlı tarih yazıcılığında çok ehemmiyetli bir yeri olan Menakıb u Tevarih-i Al-i Osman, Osmanlı devletinin kuruluşundan Fatih döneminin sonuna kadar gelmektedir. Bu eserin ehemmiyeti, Osmanlı tarihinden söz eden daha erken tarihli bir takım metinlerin tersine, kendi içinde meblağlı bir bütün oluşturması, sadece Osmanlılar’ı konu etmesi, açık bir biçimde yazarının kişiliğinin damgasını da taşıyan ve birinci elden bilgiler veren ilk eser olmasıdır. Gerektiğinde dönemin devlet adamlarını ve komutanlarını tenkit edecek kadar cesaretli bir kalemi olan yazar, eserinde siyasal tarihe bilgiler sunmasının yanı sıra kuruluş döneminde Osmanlı toplumunun sosyal yapısına ve iktisadi vaziyetine ait bilgiler de vermektedir. Sözünü ettiği seferlere, kendisinin de katılmış olması, yazdığı tarihin ehemmiyetli bir bölümünün bizzat yaşadığı bir tarih olması, esere özgün bir üslup özelliği vermiştir. Aşık Paşazade – Osmanoğulları Tarihi pdf kitap oku

Aşık Paşazade – Osmanoğulları Tarihi Kitabını İndir

Article Categories:
Akademik Kitaplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir