Apartman Site Toplu Yapı Yönetimi – Osman Oy Gerçek Onur Oy Kitabını İndir

tarafından
49
Apartman Site Toplu Yapı Yönetimi – Osman Oy Gerçek Onur Oy Kitabını İndir

Apartman Site Toplu Yapı Yönetimi – Osman Oy Gerçek Onur Oy Kitabının Açıklaması:

Apartman Site Toplu Yapı Yönetimi – Osman Oy Gerçek Onur Oy

BirinciBölüm: Gayrimenkule İlişkin Muhtelif Kavramlar
İkinci Bölüm: Kat İrtifakı
Üçüncü Bölüm: Kat Mülkiyeti
Dördüncü Bölüm: Apartman/Site/TopluYapıYönetimi
Beşinci Bölüm: Komşu Hakları
Altıncı Bölüm: Kapıcılık Hizmeti
Yedinci Bölüm: Apartman-Site-Toplu Yapı Yönetimi ile ilgili Olarak Türk Hukuk Mevzuatında Yer alan Hükümler
Sekizinci Bölüm: Muhtelif Yargıtay Kararları
Dokuzuncu Bölüm: Soru ve Cevaplarla Apartman-Site-Toplu Yapı Yönetimi Onuncu Bölüm: Muhtelif Ekler