background img
Şub 11, 2018
92 Views

Antik Çağda Demokrasinin Doğuşu Yaşar Şahin Anıl (kültür-siy.tarihi) Kitabını İndir

Written by

Antik Çağda Demokrasinin Doğuşu  Yaşar Şahin Anıl (kültür-siy.tarihi) Demokratik sistem, diğer siyasal düzenlerden değişik olarak.teori veyahut öngörülerden bağımsız bir şekilde ve kend*ğ^denoluşup gelişmekle özgündür. Hem de daha da enteresanı; insanlık üzerindeetkili pek çok düşünür ve politika uygulayıcısının ıstemmekarşın ortaya çıkmıştır. Onun içindir ki kaideleri esnek bulunduğugibi toplumsal meselelerin çözümünde de fevkalade başarılı olmuştur.Demokrasi; ilkçağın Athenai, Hellenizm ve Roma’smda; insanınilkel inançlar ve zorba idarelerle gnştiğı uğraşılar sonundakazandığı ferdilik duygusunda ilk belirtilerini göstermişti.Daha sonra da. egemenlik ve devlet kavramlarında sezinlenengelişmelerle müesseseleşmeye başladı. “Antik Çağda DemokrasineDoğuşu” isimli kitabımızda, demokrasinin işte bu fevkalade olu­şumu anlatılmaktadır. Bu serüven bir bakıma; ilkel bir varlığın, kişilikkazanarak yetkinleşmesinin öyküsüdür.Şüphesiz ki; ferdilik tek başına, muasırlaşmayı sağlayamayacağıgibi, demokrasinin doğumu için yeterli de otamaz Dahada onemüsı; diğer birtakım öğelerle dengelenmeyen bireyselininsanları kargaşa veyahut zorbalığa götürme ihtimali dahi vardır. Bubakımdan; demokrasinin müesseseleşip olgunlaşmasında belh birdemokrasi ahlakının gerekliliği yadsınamaz. Yayınlanacak <*ğerkitaplarımızda, demokrasinin dünya görüşü ve ihtiyaç duyulan kurumlannınniteliği incelenerek bu konuların aydınlanmasına da çalışılacaktır.Fakat şimdiden söylenmesi gerekir ki; “Zihin aydınlığının veuygarlığın ilerlemesi, demokrasinin olgunlaşması demek olmuştur.”Devlet! adamları onun ıçm öncedcn b ire y le r hazırlam ayı asladüşünm ediler. İnkılâp ya a r/u la n hHafına ya da haberlen olm adancereyan elli Milletin on zeki ve en uslun ahlaklı sınıflan, istikamet vermek için ona hakim olmaya hiçbir zaman çalışmadılar. Böylelikle demokrasi,vahşi içgüdülerin emrine terkedtidi Şehir sokaklarında kendikendine yeirşen ve cem iyetin yalnızca sefaletten ile bayağılıklarınıtanıyan, ana-baba ihtim am ından yoksun çocuklar gibi büyüdü.İktidara aniden geldiği zam an mevcudiyetinden hala kim senin ha ­beri yoktu. ‘

Antik Çağda Demokrasinin Doğuşu Yaşar Şahin Anıl (kültür-siy.tarihi) Kitabını İndir

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir