background img
May 31, 2018
98 Views

Ahmet Rifat – Tasvir-i Ahlak Kitabını İndir

Written by

Ahmet Rifat – Tasvir-i Ahlak :Arapça bir kelime olan Ahlak, “Huy” anlamında “hulk” kelimesinin çoğuludur. Hulk ise din, tabiat ve seciye anlamlarına gelir ve nefis mananını da ifade eder. Ahlakın pek çok tarifi yapılmıştır. Bunlar arasından İmam Gazali (v. 505/1111), Seyyid Şerif Cürcani (v. 816/1413), Katip Çelebi (v. 1069/1658) ve Kınalızade Ali Efendi (980/1572) gibi ulemanın benimsediği “Ahlak: Nefiste iyice yerleşen bir melekedir ki, fiil ve davranışlar fikri bir zorlamaya ihtiyaç duymadan bu meleke sayesinde kolaylıkla ortaya çıkar” şeklindeki tariftir.Tarifden anlaşıldığına göre ahlak, nefiste iyice yerleşen şekil mananında bir melekedir. Onun nefiste iyice yerleşen bir meleke olmasıyla, katibin yazdığını harf harf düşünmeden yazdığı gibi, kendi kendine olması başka bir deyişle insan tabiatına iyice yerleşmiş bulunması kastedilir. Pratik ve teorik yanlarını dikkate alarak Ahlak’ı Mantık gibi bir ilim olarak kabul eden klasik ahlak yazarları, onun tamamıyla nazari veya ameli olmadığını, ikisinin birleşmesinden olduğunu kabul ederler.

Ahmet Rifat – Tasvir-i Ahlak Kitabını İndir

Article Categories:
Akademik Kitaplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir