Ahmet Mithat Efendi – Felatun Bey ile Rakım Efendi Kitabını İndir

tarafından
41
Ahmet Mithat Efendi – Felatun Bey ile Rakım Efendi Kitabını İndir

Ahmet Mithat Efendi – Felatun Bey ile Rakım Efendi Kitabının Özeti

Şekilsel Batılılaşmayı temsil eden ve kimlik bunalımı yaşayan Felâtun Bey, günlerini gezip eğlenmekle geçirir. Râkım Efendi ise tam tersine ağırbaşlı, çalışkan, vaktini boşa harcamayan, bilge bir Doğuludur. Ne var ki Felâtun Bey’in zevk ü sefa içinde geçirdiği tatlı hayat fazla uzun sürmez..

Ahmet Mithat Efendi, Tanzimat devrinin karakteristik tiplerini resmettiği romanında Felâtun Bey ile Râkım Efendi üzerinden bir mukayese imkanı sunar.

Ahmet Mithat Efendi – Felatun Bey ile Rakım Efendi Kitabını İndir