background img
May 31, 2018
106 Views

Ahmet Kara İktisat Kuramında Pozitivizm ve Postmodernizm Kitabını İndir

Written by

Ahmet Kara İktisat Teorininde Pozitivizm ve Postmodernizm pdf kitapAhmet karanın akademik bir niteliğe sahip bu kitabı kendi alanında bir hayli altyapısal bilgi tasımaktadır. Aydınlanmacı modernizmin fark söylemlerin yeşermesini zorlaştıran total hakimiyeti, 20. Asrın son çeyreğinde ciddi bir sarsıntıya uğradı. Yeni bir akım (Postmodernizm), Aydınlanmacı akıl, bilgi, tarih, fert, toplum, varlık, nedensellik ve benzeri kategorileri kökten bir sorgulamayla karşı karşıya bıraktı , ve Aydınlanmacı meta söylemin entelektüel alan üzerinde kurduğu, ufuk daraltan ve düşünce parametrelerini sınırlayan çemberi kırarak, çok perspektifli çoğul bir alanın oluşturulmasına katkıda bulundu. Bu sözgelişi, postmodern  mantık ve irrasyonalite, şuur ve şuur-dışı çelişkilerinde ikilemli birlikteliği aynı anda sergileyen ‘merkezsiz fert’ tasarımıyla, Aydınlanmanın doğru bilgi (tekil doğru) üreten, çok değerli doğrulara kapalı, tarihin hakim öznesi, rasyonel fert anlayışını meseleli hale getirdi. Aydınlanmacı çağdaş bilim ve epistemolojilerin üzerine oturduğu tekil doğru ve tekil yanlış kategorilerine dayalı iki değerli mantık, gerçekliğin dinamik idrak edişinin sonsuz nüanslarına ait şuurun barizleştiği postmodern bir dönemde, artık tatmin edici bulunamazdı. 

Ahmet Kara İktisat Kuramında Pozitivizm ve Postmodernizm Kitabını İndir

Article Categories:
Akademik Kitaplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir