background img
May 30, 2018
98 Views

Abdurrahman Şeref – Tarih-i Devlet-i Osmaniye Kitabını İndir

Written by

Abdurrahman Haysiyet – Tarih-i Devlet-i Osmaniye / Osmanlı Devleti Tarihi pdf kitap oku : ders kitabı olarak okutulmak üzere yazılan tarihin ilk cildi Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan III. Murad devrinin sonuna kadar (1003/1595), ikinci cilt ise bu tarihten 1272/1856 seneye kadarki olayları içerir. Birinci babda “Kuruluş ve Tezelzül” başlığı altında Osman Gazi’den (ö. 726/1326) Anqara savaşı (804/ 1402) sonuna; ikinci babda “İntibah ve Teyid” başlığı altında Anqara savaşından II. Bayezid dönemi sonuna (918/1512); üçüncü babda ise “Şükûh ve İkbal” başlığı altında I. Selim döneminden (918/1512) III. Murad dönemi sonuna (1003/1595) kadarki politik gelişmeler ele alınmıştır. Dördüncü babda “Örgüt ve Nizamat-ı Kadime, Derece-i Maarif ve Endüstri” başlığı altında önce siyasi gelişmelerin kısa bir değerlendirmesi yapılmış, daha sonra da “İdare-i Merkeziye, Divan-ı Hümayun, Mülkiye, İlmiye, Kalemiye ve Seyfiye, Kapıkulu Ocakları, Feodalite ve İdare-i Arazi” konularından sonra “Örgüt-i İdareye ve Erkan-ı Devlete Bir Nazar” başlığı ile genel bir değerlendirmeye yer verilmiştir. Bundan sonra ise “Ulum ve Edebiyat ve Endüstri-i Nefise, Servet ve Ticaret ve Hırfet ile Eyalat” konuları ele alınmıştır.

Abdurrahman Şeref – Tarih-i Devlet-i Osmaniye Kitabını İndir

Article Categories:
Akademik Kitaplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir