background img
May 31, 2018
100 Views

Abdülaziz Bey – Osmanlı Adet Merasim ve Tabirleri Kitabını İndir

Written by

Abdülaziz Bey – Osmanlı Adet Tören ve Tabirleri pdf kitap Abdülaziz ibn Cemaleddin’in Âdât ve Tören-i Kadime, Tabirât ve Muamelât-ı Kavmiye-i Osmaniye (Daha önceki Osmanlı Adetleri, Törenleri, Tabirleri ve Davranışları) adım verdiği notları, daha önceki yazı ile ve gününün dilinde 14 defterlik bir müsvedde el yazması olarak elimize erişmiştir. Yapıtta son zaman Osmanlı toplum unun günlük ve merasimsel hayatı, anane ve görenekleri, inançları, çeşitli davranış biçimleri, giyim kuşamı, haneleri ve bahçeleri, seyirlik oyunları kapsamı geniş bir biçimde incelenmiş, eğitim, sıhhat gibi konular da ele alınmış, ekonomi ve sanatına değinilmiş, eski terimlere, tabir ve benzeri kalıplaşmış sözlere geniş yer verilmiştir. Bu konularla alakalı tüm detaylar daha eski bilgiler de katılarak yaşanıldığı vakitte ve yazarın üstün gözlem becerisiyle kaleme alınmıştır. Osmanlının son dönemine ait ve belirttiğimiz konularda bu denli detayları içeren birinci elden kaynakların ne kadar az olduğu göz önüne alınacak olursa, yapıtın -bilhassa Tük halk bilimi için nasıl bir boşluğu dolduracağı daha iyi anlaşılır.Yapıtın yazıldığı dönemDoğumu 1850, ölümü 1918 olan yazar şu padişahların saltanatını yaşamıştır:Abdülmecid (1839-1861) vaktinde yazar 1-11 yaşlarında; Abdülaziz (1861-1876) vaktinde 11-26 yaşlarında; V. Murad (1876) vaktinde 26 yaşlarında; II. Abdülhamid (1876-1909) vaktinde 26-59 yaşlarında; Mehmed Reşad (1909-1918) vaktinde 59-68 yaşlarındadır. Dolayı­sıyla yazarın en çok son iki padişah dönem ini çok iyi anımsadığını, eski dönemler ile ilgili da daha yaşlılardan bilgi edindiğini söyleyebiliriz. Yazarın hazırladığı müsveddenin hangi tarihte ele alındığına değin net bir bilgi yoktur. Ancak notlarda geçen “Yüz senedir odanın kapıya karşı gelen duvarına sedir, diğer duvarlarının önüne çekyat ve koltuk konmakta. Bu farklık II. Mahmud [1808-1839] tahta çıktıktan biraz sonra olur” ifadesinden bu notları 1910’lu senelerde kaleme aldığını düşünebiliriz.Ayrı olarak yazar önsözünde “Türk Ocağı, Türk Yurdu, Türk Derneği isimiyle kurulacak yerlerde…” demekle bu müesseselerin daha kurulmakta olduğunu belirtmektedir. Türk Ocağı 1912 seneninde çalışmaya başlamış ve görüşlerini Türk Turdu mecmuasında yansıtmıştır. O vakit yazarın yapıtını bu senelerde bitirdiğini söyleyebiliriz. Bunun dışında yaşadığı zamana işaret olabilecek bir tümceye rastlanmamıştır. Bütün gözlemler kendini ve zamanı soyutlayarak verilmiştir. En çok kullandığı “evail-i yüzyılda” (asrın başında) sözcükleriyle verdiği bilgileri Hicri 1300 seneyin başlarına (M. 1883) ait olarak kabul etmek doğru olur. Kendisi o zamanlar 33 yaşlarındadır.

Abdülaziz Bey – Osmanlı Adet Merasim ve Tabirleri Kitabını İndir

Article Categories:
Akademik Kitaplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir