background img
Şub 4, 2018
97 Views

2018 Kpss Genel Yetenek Genel Kültür Konu Anlatımlı Modüler Set (7 Kitap) Kitabını İndir

Written by

2018 Kpss Genel Yetenek Genel Kültür Konu Anlatımlı Modüler Set (7 Kitap)
 2018 KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Konu Anlatımlı Modüler Set (7 Kitap) Değerli Adaylar, Hayatın dönüm noktalarından biri haline gelen KPSS`de üstün bir başarı elde etmenizi amaçlayan kitaplarımız, sorulmuş ve sorulması olası soruların titizlikle incelenmesiyle hazırlanmış olup kitaplarda; – konuların soru çözümünü kolaylaştıracak şekilde ele alınmasına, – açık ve anlaşılır bir dil kullanılmasına, – bilgilerin resim, şekil ve şemalarla somutlaştırılmasına, – kavram haritaları, tablolar, grafik, ve etkinliklerle bilginin kalıcılığının sağlanmasına özen gösterilmiştir. Ayrıca; – her ünitenin sonunda bulmaca, boşluk doldurma, çözümlü ve cevaplı testlerle bilgilerin, farklı yöntemlerle işlenmesini sağlayarak başarı oranınızı artırmak; – sınav formatına uygun sorular ve çözümleri ile sizlere soru çözme pratiği kazandırmak ve sınavlarda daha etkin bir performans sergilemenizi sağlamak hedeflenmiştir. – Konuların sınav formatına uygun ve soru çözümünü kolaylaştıracak bir şekilde işlenmesine, açık ve anlaşılır bir dille aktarılmasına; bilgilerin resim, şekil, şema, kavram haritaları, tablo, grafik ve etkinliklerle somutlaştırılmasına özen gösterilmiştir. Uzun bir birikimin ve yoğun bir emeğin ürünü olan kitaplarımız görüş ve önerileriniz ile niteliğini daha da artıracak. Bu set, lise mezunları için hazırlanmış olup aşağıdaki kitaplardan oluşmaktadır: 1. 2018 KPSS Türkçe Konu Anlatımlı – 312 SAYFA Bu kitap; Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek Testinde önemli bir ağırlığı bulunan Sözel Akıl Yürütme, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları kapsamındaki 30 sorunun hızlı ve hatasız bir şekilde çözümü hedeflenerek hazırlanmıştır. Kitap sorulmuş ve sorulması olası konular incelenerek titizlikle hazırlanmış olup Sözel Akıl Yürütme, Dil Bilgisi ve Yazım Kurallarını kapsayan bölümlerden oluşmaktadır. 2. 2018 KPSS Matematik – Konu Anlatımlı – 560 SAYFA Bu kitap Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek Testinde önemli bir yer tutan “Matematik” kapsamındaki 26 veya 27 soruyu etkili bir şekilde çözebilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Kitap sorulmuş ve sorulması olası konular incelenerek titizlikle hazırlanmış olup Temel Kavramlar, Sayılar, Bölme-Bölünebilme Kuralları, Asal Çarpanlara Ayırma EBOB – EKOK, Birinci Dereceden Denklemler, Rasyonel Sayılar, Üstlü Sayılar, Köklü Sayılar, Çarpanlara Ayırma, Eşitsizlik, Mutlak Değer, Oran – Orantı, Problemler, Kümeler, Fonksiyon-İşlem-Modüler Aritmetik, Permütasyon-Kombinasyon–Olasılık-Tablo ve Grafikler bölümlerinden oluşmaktadır. 3. 2018 KPSS Tarih Konu Anlatımlı – 424 SAYFA Bu kitap Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür Testi’nde önemli bir yer tutan “Tarih” kapsamındaki 27 soruyu etkili bir şekilde çözebilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Kitap sorulmuş ve sorulması olası konular incelenerek titizlikle hazırlanmış olup İslamiyet Öncesi Türk Tarihi, Türk-İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri, Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk-İslam Dünyasına Etkileri, XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti, Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi, Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi, Cumhuriyet Dönemi, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi bölümlerinden oluşmaktadır. 4. 2018 KPSS Geometri Konu Anlatımlı – 216 SAYFA Bu kitap Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek Testinde önemli bir yer tutan “Geometri” kapsamındaki 3 veya 4 soruyu etkili bir şekilde çözebilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Kitap sorulmuş ve sorulması olası konular incelenerek titizlikle hazırlanmış olup Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar, Çokgenler ve Dörtgenler, Çember ve Daire, Analitik Geometri ve Katı Cisimler bölümlerinden oluşmaktadır. 5. 2018 KPSS Coğrafya Konu Anlatımlı – 400 SAYFA Bu kitap Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür Testinde önemli bir yer tutan “Coğrafya” kapsamındaki 18 soruyu etkili bir şekilde çözebilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Kitap sorulmuş ve sorulması olası konular incelenerek titizlikle hazırlanmış olup Türkiye’nin Coğrafi Konumu, Türkiye’nin Yer Şekilleri ve Özellikleri, Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü, Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme, Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık, Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi, Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm ve Türkiye’nin Bölgesel Coğrafyası bölümlerinden oluşmaktadır. 6. 2018 KPSS Vatandaşlık Konu Anlatımlı – 248 SAYFA Bu kitap, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür Testinde önemli bir yer tutan “Temel Yurttaşlık Bilgisi” kapsamındaki soruları etkili bir şekilde çözebilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Kitap sorulmuş ve sorulması olası konular incelenerek titizlikle hazırlanmış olup Hukukun Temel Kavramları, Devlet Biçimleri Demokrasi ve Kuvvetler Ayrılığı, Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi, 1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri, Temel Hak ve Hürriyetler, Yasama, Yürütme, Yargı, İdare Hukuku bölümlerinden oluşmaktadır. 7. 2018 KPSS Sözel & Sayısal Mantık Konu Anlatımlı – 152 SAYFA 2013 KPSS’den başlayarak KPSS müfredatına alınan Sözel-Sayısal Mantık konusu, özellikle süre açısından, öğrencileri tedirgin etmektedir. Bu kitap, Kamu Personeli Seçme Sınavında  (KPSS) önemli bir yer tutan Sözel & Sayısal Mantık kapsamındaki soruları etkili bir şekilde çözebilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Kitap sorulmuş ve sorulması olası konular incelenerek titizlikle hazırlanmış olup Sözel Mantık ve Sayısal Mantık bölümlerinden oluşmaktadır.  

2018 Kpss Genel Yetenek Genel Kültür Konu Anlatımlı Modüler Set (7 Kitap) Kitabını İndir Kitabını İndir

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir